Idrott och Sport.

Ernst Andersson, I 18, 8,42,2. på 3,000 igår.
Klemming vann 200 ny och längd.

Vid VIF:s tävlingar i går kväll nåddas flera goda resultat, bl. a. fick man se Ernst Andersson och Söderström tillsammans på 3,000 m., vilket resulterade i några utmärkta noteringar. Söderström hängde med till näst sista varvet men måste sedan släppa inför Anderssons hårddragning på spurtvarvet. I 18-furiren noterade 8,42,2 medan Söderström nådde 8,54,2. Åtta man startade i detta lopp och trea blev Richard Broman, Nynäshamns IF.
En annan av sevärdheterna var Gösta Klemming, Sleipner och A 7, som löpte 100 m. i bästa stil och ledde klart re?? nere i kurvan. Lemne låg bra till men mäktade inte med någon finish utan passerades av Olofsson, AIK. På 800 m. startade endast två VIF-are, där Bert Andersson vann klart utan någon konkurrens.
Kvällen inleddes med ett häcklopp, där östergren segrade före Tell. I kula var det Åbom som bestämde takten och han tog genast ledningen med en stöt på 13,46 samt hade ytterligare fyra stötar över 13 meetr. Almqvist hade en stukad fot och kunde inte alls konkurrera. Tiokampsmästaren Lindfors ökade sin personliga notering till 11,91.
I längdhoppet hade Klemming hela tiden ledningen med en mycket jämn serie, där sista hoppet mätte 6,35. Klasån och Johansson, A 7, hade båda 6,21. VIF hade en ny man i spjutkastning, som höll sig vid 50-metersgränsen och vidare fick man se Gerhard Dyrssen, f. d. Gutegrabb, i F 8:s tävlingsdress.
3,000 m. var givetvis kvällens slagnummer och det var som nämnts inte mindre än åtta startande i denna gren. Ernst Andersson höll fart på första varvet, som gick ganska makligt, och sedan gick Klabben upp och drog de båda följande. Varvtiden höll sig ungefär vid 68 sek. och enligt ”ritningarna” skulle det ha gått någon sekund snabbare. Farten var emellertid mer än nog för en del löpare och det utbildade sig en tätgrupp bestående av Andersson, Söderström och Broman. 800 m. gick på 2,16 och 1,500 m. på 4,27. Andersson återtog ledningen på fjärde varvet och behöll den sedan loppet ut. Klabben hängde envist med fram till näst sista varvet, då han måste ge tappt. Andersson ledde vid ingången till sista varvet med 30 meter och Broman låg i sin tur c:a 100 m. efter Klabben. Andersson ökade takten på sista rundan, varvade där två man, och bröt målsnöret omkring 70 m. före Söderström.
Dessa båda löpare torde komma alt mötas inom kort igen, troligen i nästa vecka, då Gute anordnar kvällstävlingar, och distansen blir då 1,500 m.
110 m. häck: 1) K. 0. östergren, VIF, 18,7, 2) K. E. Tell, AIK, 19,5.
200 m.: 1) G. Klemming, A 7, 23,5, 2) Evert Olofsson, AIK, 24,3, 3) C. G. Lemne, Gute, 24,7, 4) Hans Larsson, I 18, 25,0.
800 m.: 1) Bert Andersson, VIF, 2,05,3, 2) Knut Larsson, VIF, 2,17.
3,000 m.: 1) Ernst Andersson, I 18, 8,42,2, 2) K. A. Söderström, Gute, 8,54,2, 3) Richard Broman, Nynäshamns IF, 9,16,8, 4) Allan Jacobsson, I 18, 9,26, 5) K. E. Svensson, VIF, 9,33,2) 6) Rune Runsten, I 18, 10,01,4.
Kula: 1) Leif Abom, Gute, 13,46, 2) Göte Almqvist, VIF, 12,11, 3) Erik Lindfors, AIK, 11,91.
Längd: 1) G. Klemming, A 7, 6,35, 2) S. VIF, 6,21, 3) S. Johansson, A 7, 6,21, 4) E. Hägvall, VIF, 5,95, 5) K. 0. Östergren, VIF, 5,92.
Spjut: 1) G. Örtberg, VIF, 49,34, 2) Gerhard Dyrssen, F 8, 46,11, 3) M. Johansson, F 8, 45,64, 4) Göte Almqvist, VIF, 43,97, 5) Erik Lindfors, AIK, 40,44.

Simborgarproven fortsätta.
Utnyttja de goda möjligheterna till provtagning!

Simborgarpropagandan gynnas alltjämt av vackert väder och våra ”badande vänner” av båda könen och alla åldrar över 10 år ha alltså goda möjligheter att vara med på de prov som anordnas på olika håll. I de större ”metropolerna” Visby och Slite finns det möjligheter att avlägga provet varje dag och på andra platser är det företrädesvis söndagarna som komma i fråga. Proven pågå som bekant till den 25 juli och kraven på deltagarna är att man utan tidsbegränsning skall simma 200 m. Detta gäller såväl herrar som damer och åldersgränsen nedåt är satt till tio år.
I Visby hamn kan man avlägga simborgarprovet såväl på för- som eftermiddagar samt på kvällarna efter 18,30, då kand. Lars Hellsing fungerar som kontrollant. Simsällskapet anordnar även prov på flera platser om söndag, sålunda blir det nya prov på Toftastranden och på Snäckgärdet.

Simborgarprov i Tingstäde träsk.
Vidare har Simsällskapet en representant i Tingstäde, nämligen Erik Hellström, som varje vardag kontrollerar vid flygbryggan i Tingstäde träsk. Tiderna för proven bli kl. 15-16,30 och efter kl. 17,30.
I Slite kunna simborgarna vända sig till simläraren, gymnastikdirektör Bengt Magnusson, som finnes i hamnen varje dag kl, 12-14 samt på kvällarna mellan 18,3019,30. På söndagarna förläggas proven till badstranden mellan kl. 14-16.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *