Hypoteksföreningen.

Bank- och fondinspektionen har intet att erinra mot fastställelse på de av delägarna i Gotlands hypoteksförening beslutade ändringarna i det för föreningen gällande reglementet. Ändringarna ha vidtagits bl. a. för att bringa reglementet i överensstämmelse med de nya utlåningsformerna (amorteringsfria lån). Vidare har det bestämts, att ord. föreningsstämman skall hållas före juli månads utgång i stället för som nu under juli. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 september 1943
N:r 211

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *