Hushållningssällskapet.

Om statsmakterna godtaga av lantbruksstyrelsen nu framlagt förslag om höjning av hushållningssällskapens statsanslag från 2,6 till 2,8 milj. kr., skulle hushållningssällskapet i Gotlands län för nästa budgetår kunna påräkna ett från 44,731 till 47,422 kr. höjt anslag.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 september 1943
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *