Högre flickskolan i Klintehamn.

Styrelsen för högre folkskolan i Klintehamn har hemställt hos skolöverstyrelsen. att ämnesläraren Albin Åkesson skall förordnas att fortfarande till 1 juli 1949 vara rektor vid skolan (TT spec)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *