Härmed kungöres

att debiterings- och uppbördslängd över kommunalutskylder i Visby stad för år 1942 blivit upprättad och finnes för granskning av skattskyldiga att tillgå å drätselkontoret i rådhuset under fjorton dagar från och med den 1 februari varje söckendag kl. 10-13; och skall anmärkning mot längden, vartill någon tror sig äga fog, under loppet av samma tid ingivas till magistraten.
Visby rådhus den 30 jan. 1943.
Magistraten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *