Häftig skogsbrand på Lojsta hed.

50 tunnland eldhärjades i går. Flera hundra man i arbete.
Vid 3-tiden i går eftermiddag utbröt en häftig brand i kronoskogarna på Lojsta hed ungefär på gränsen mellan Hejde och Lojsta och först framemot kvällen kunde man begränsa elden, som då hade härjat omkring 50 tunnland delvis värdefull skog. Flera hundra man deltogo i släckningsarbetet, vilket försvårades genom den fullkomliga bristen på vatten, men tack vare några skogsdiken kring vilka arbetet forcerades lyckades man hindra eldens vidare spridning över det väldiga skogsområdet.
När rökpelaren höjde sig över skogen upptäcktes den samtidigt från flera håll och mycket folk började snart strömma till brandplatsen från både Hejde, Lojsta och Etelhem sedan man även klämtat i kyrkklockorna. Bland de första på platsen var ett 40-tal vägarbetare från vägbygget i Hejde, som genast grepo in med spadar och andra verktyg för att hejda elden. Denna spred sig emellertid med rasande fart, än som toppeld och än i markvegetationen, och situationen såg verkligt hotande ut. Intet vatten fanns att få på långa håll och man fick sålunda angripa elden med ruskor samt röja brandgator på lämpliga ställen.
Det dröjde därför flera timmar innan man fick herraväldet över elden och det skedde vid ett område där man grävt ett skogsdike och där skogen var gles och dålig. Här satte man in det mesta av det tillgängliga manskapet och med stora ansträngningar lyckades man här stoppa eldens framfart i vindriktningen. Det blåste nämligen en del på eftermiddagen och det underlättade givetvis brandens spridning. Hade elden inte hejdats på denna punkt så hade säkerligen en katastrof av stora mått uppstått, ty strax intill diket på andra sidan hade man värdefull storskog med inblandning av gran, vilket är särskilt farligt vid skogsbrand. Även i sidled av brandområdet fanns det diken och där kunde man på liknande sätt hejda elden efter ett styvt arbete. På ett håll var elden över i skogen på andra sidan, men man lyckades dock hålla elden nere och släcka den så gott som genast.
Vid 6-tiden anlände en kontingent militärer, som då avlöste släckningsmanskapet och togo i tu med eftersläckningen. Truppen har sedan hållit vakt hela natten och nu i dag äro sockenborna åter på platsen för att forska efter eventuella brandhärdar och fortsätta släckningen. Man kör vatten i bingar till brandområdet för att försöka få bukt med markbranden, som på sina håll är ganska besvärlig, då det ligger och pyr i torvjorden. Även tjärfabrikens lastbil forslar vatten i stora cisterner från fabriken och man hoppas därmed kunna hindra elden från att flamma upp på nytt.
Elden torde ha uppstått i samband med sprängning av stubbar, som f n pågår i detta område. Torligen har en stubintråd slungats i väg efter ett skott och sedan så småningom antänt den torra marken.

Brännflaskor antände skog i Lummelunda.
På söndagen uppstod en mindre skogsbrand i Lummelunda, vilken av allt att döma orsakats av brännflaskor. Man har nämligen funnit två sådana på platsen och det synes sålunda inte vara något tvivel om orsaken till eldens uppkomst. Branden upptäcktes lyckligtvis i god tid och man fick hjälp från kringboende, varigenom elden snart kunde dämpas. Marken tillhörde lantbr. J. Lindlöf, Nygranne, och det avbrända området utgör ungefär ett halvt tunnland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *