Häftig skogsbrand i Hangvar.

Cirka 35 tunnland småskog avbrända.
Vid elvatiden i går förmiddags utbröt en häftig skogsbrand i terrängen mellan vägen Ihre – Bäcks i Hangvar samt vägen Tingstäde – Hangvar.
Elden observerades först av gårdsfolket från Ihre, som arbetade på en åker, och det brann då redan friskt i det torra gräset på ena dikesrenen vid vägen mellan Bäcks och Ihre. Men den då rådande vinden spred sig elden snart inåt skogen, varför man i all hast sammankallade släckningsman skap medelst klämtning i kyrkklockorna, telefonalarm och budskickning. Mycket folk kom också tillstädes, varibland även en kontingent militär, men släckningen försvårades i hög grad av vattenbristen, som gjorde, att man huvudsakligen måste bekämpa elden genom att hugga upp brandgator. Branden var också till en början synnerligen häftig med toppeld, som gjorde att gnistorna flögo vida omkring, men så småningom fick man bukt med flammorna, och vid tretiden på middagen kunde faran anses vara överstånden. Vakt har givetvis gått på brandplatsen hela natten, och vakthållning torde få organiseras ännu en tre-fyra dagar framåt, då eventuellt uppblossande brandhärdar på grund av vattenbristen måste släckas omedelbart.
Inalles torde omkring 35 tunnland blivit avbrända. Det rör sig dessbättre huvudsakligen om buskar och mindre träd, varför förlusten icke blir så stor, men däremot kan man säkerligen icke sörja för återväxten, då marken så gott som uteslutande består av häll, som ju icke lämpar sig för plantering. Av det härjade området äges största delen av lantbrukaren Hilding Pettersson, Bäcks, varjämte lantbrukaren Tage Ahlberg, Bäcks, rår om cirka fem tunnland. Den senare fick genom branden en potatisåker delvis förstörd – däremot skadades icke de sädesfält, som funnos i närheten. Det var mycket tack vare dessa åkrar elden kunde begränsas, då de gläntor de bildade utgjorde naturliga brandgator.
Till någon bestämd uppfattning om hur elden uppstått har man ännu icke kommit, men allt tyckes tala för, att gnistor från en gengasbil antänt gräset vid vägkanten. En bil sågs också passera omkring fem minuter före eldsutbrottet. Det anses dock klarlagt, att branden icke orsakats genom vårdslöshet av någon slag.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Juli 1943
N:r 172

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *