Gotlands södra härads brandstodsförenings styrelse

har i går och i dag hållit sammanträde ä tingsstället Skogs i Levide under ledning av ordföranden byggmästare K. Stenström, Burgsvik.
Brandskadorna sedan föregående sammanträde reglerades och i ersättningar utanordnades sammanlagt 39,210 kr., varav det mesta utgjorde ersättning för skadorna vid senaste Stångabranden.
Föreningens ansvarssumma befanns ha ökat med 9 miljoner kr. under 1942 och utgör för närvarande 122 triljoner kr. Regleringsfonden uppgår till 78,000 kr.
Styrelsen beslöt anställa 10 sotare, vilka skola innevarande år ombesörja sotningen i ett 30-tal av häradets socknar. Vidare beslöt styrelsen att föreningen skall gratis tillhandahålla nya laddningar till försäkringstagarnas kolsyresprutor samt att rikta en maning till försäkringstagarna att tid efter annan verkställa översyn av sprutorna. Beslutet tillkom sålunda närmast för att stimulera försäkringstagarna till att hålla sprutorna i funktionsdugligt skick.
Vid de fortsatta förhandlingarna i dag har bl. a. beslutats att för bilar, som stå avregistrerade och uppställda, skall försäkring utan förhöjda premier gälla. Vidare erhöll Garda frivilliga brandkår ett anslag på 100 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *