Gotlands marindistrikt

skulle vid bifall till marinförvaltningens nu avlämnade riksdagspetita för nästa budgetår erhålla följande anslag: till motorverkstad m. m. 72,700 kr., för tillbyggnad av kanslihus för Gotlands kustartilleriförsvar och Gotlands kustartillerikår 282,500 kr., till komplettering av manskapsmäss 22,500 kr., utvändiga ledningar 32,100, planering av vägar 16,800, beklädnads- och persedelförråd 76,000, komplettering av arrestlokal 20,600, komplettering av förläggningsbyggnader och baracker 41,700, splittersäkert kabelförråd 97,000, och för komplettering av stängsel kring kasernområdet 13,000 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 september 1943
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *