Gotlands hypoteksförening

anhåller hos k. m:t om fastställelse på förslag till ändring av föreningens reglemente. En av ändringarna avser att kunna företa värdering på marken även under november-april. En annan går ut på att föreningsstämman inte längre skall vara fastlåst till juli, utan kunna hållas i maj eller juni. Vidare har en ändring företagits beträffande kallelsesättet. Enligt gällande bestämmelse skall kallelsen till extra föreningsstämma kungöras förutom i en av länets tidningar även i länsstyrelsens kungörelser. Sistnämnda kallelsesätt föreslås slopat såsom varande föråldrat och opraktiskt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 september 1943
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *