Från våra gotländska bygder.

GARDA.
Två cyklister kolliderade vid tvåtiden i går middags utanför Ahlqvists affär här i socknen med påföljd att den ena av dem — en dam i 65-årsåldern — kastades i vägen och fick ett djupt sår på ena knäet. Hon måste föras till läkare, som såg om skadan, varefter hon nu vårdas i sitt hem. Den andra cyklisten klarade sig ifrån äventyret utan skador.

DALHEM.
Distriktsföreståndare Klas Åström från Malmö besökte i tisdagskväll missionshuset där ett missionsmöte var anordnat. Mötet som stod under ledning av församlingens pastor Gösta Arnström inleddes med bibelläsning och bön.
Efter sång predikade distriktsföreståndaren allvarligt och gripande. I sin förkunnelse stannade han inför orden ”Ty en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus”. Han betonade hur viktigt det är att grunden är stark och pålitlig, Kristus är den absoluta grunden som håller in i den sista stunden. Hans tal åhördes med stort intresse av de församlade, särskilt som han belyste med ett stort antal bilder ur sitt eget liv.
Vid mötet medverkade musikföreningen med sång till strängmusik. Sist avtackades distriktsföreståndaren för sitt besök varpå mötet avslöts med en bönestund.

BURS.
En bibelstudievecka för ungdom har under innevarande vecka pågått i Salemförsamlingen i Burs. Veckans lärare har varit pastor And. Edmundh från Stockholm, övriga medverkande pastorerna B. Leanderz och A. Waldenvik. Ett trettiotal deltagare har bevistat veckan. Avslutningsmöten hållas kommande söndag.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Juli 1943
N:r 166

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *