Frälsningsarmén i Visby

har på tisdag afton kl. 8 officersdemonstration Gotlandsofficerarna, äro samlade till ett par dagars rådslag under överstelöjtnant Jerhagens ledning, vilka avslutas med denna offentliga demonstration även den under överste Jerhagens ledning och under medverkan av Gotlandsofficerarna och Visbykårens soldater.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 september 1943
N:r 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *