Fotopristävlingen ”Sommar-Sverige 1943”.

Första etappen i Voigtländers stora fotopristävling ”Sommar-Sverige 1943” är nu för Gotlandsdistriktets vidkommande avslutad. Distriktstävlingen samlade 9 deltagare med sammanlagt omkring femtiotalet bilder. Samtliga bra bilder gå nu vidare till den stora landstävlingen, som kommer att avgöras i slutet av innevarande månad.
Juryn för Gotlandsdistriktet, vilken utgjorts av konstnären David Ahlqvist, artisten Erik Skårman och amanuensen Gunnar Svahnström, har utsett följande pristagare: 1) handelsbiträdet Martin Lindström, Klintehamn, 2) kontoristen Olle Rondahl, Visby, 3) hr Gustaf Larsson, Norrlanda, 4) hr Bror Strid, Västervik, 5) teckningslärare Harald Broander, Ronehamn.
Juryn fann icke det insända materialet föranleda utdelandet av ytterligare priser. Det är Gotlands fotoklubbs förhoppning att kunna utställa inte bara distriktets pristagarebilder utan även de i landstävlingen prisbelönta fotografierna vid klubbens oktobersammanträde, då även priserna komma att utdelas.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 september 1943
N:r 210

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *