Födelsedagshyllningar.

Fru Maria Krohn, Kappelshamn, fick på sin åttioårsdag i går röna många bevis på vördnad och vänskap. Hon hyllades sålunda med bl. a. blommor och penninggåva av minnesgoda vänner, och Slite metodistförsamling frambar genom sin nye pastor, Sven Wilsby, församlingens i Kappelshamn och Slite tack för allt det förtjänstfulla arbete, som fru Krohn nedlagt i församlingens tjänst under mera än 50 års verksamhet inom densamma. Bland de omkr. 30-talet personer, som uppvaktade jubilaren — hon bor hos en dotter i Kappelshamn — föranstaltades därjämte en insamling, som resulterade i en summa på 20 kr., vilken under åttioåringens namn skall sändas till Metodistkyrkans teologiska, skola i Göteborg

I dag har ytterligare en gotländsk kärngumma av den gamla stammen varit föremål för hyllningar. Det är fru Lina Mattsson, Burge i Havdhem, som med anledning av att hon fyller 85 år uppvaktats av grannar och goda vänner med tårta m. m. och blivit bjuden på kaffe i sitt hem. Det var nämligen så, att när åttiofemåringen kom in till sitt efter att ha varit och mjölkat hade grannarna passat på att i hennes frånvaro duka ett kaffebord med allt möjligt gott såsom ”färing”. Att åttioåringen blev angenämt överraskad säger sig självt. Många blommor m. m. har hon också fått under dagens lopp från uppvaktande släktingar och vänner. Men fru Mattsson är också en ovanlig kvinna. Trots sin höga ålder brukar hon det lilla stället vid Burge med hjälp av sin ungefär jämnårige make Lars Mattsson, som även sysslar med bokbinderi, och fru Larsson mjölkar bl. a. själv de tre kor, som de ha. Och alltemellanåt kan man få se henne på cykel fara den nära halv mil långa vägen till Korsby för att hämta hem ransonerna på korten. Genom sitt glada humör och humoristiska syn på tingen är också den gamla kärngumman synnerligen populär i sin hemsocken.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 september 1943
N:r 213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *