Födelsedagshyllningar.

Hjärtliga hyllningar kommo styckjunkare C. J. Klintborg härstädes till del pa hans sjuttioårsdag i går. Deputationer från Underofficersföreningen A 7, Trädgårdskoloniföreningen, Föreningen Gnistan, Pensionerade Statstjänstemän i Gotlands län och vaktmästarna vid affärsbankerna uppvaktade sålunda med blomsteruppsatser, styrelsen och tjänstemännen i Riksbanken med en Orreforsvas med blommor, och vidare fick jubilaren från enskilda vänner mottaga minnesgåvor, ett flertal presentkort samt blommor i mängd. Dessutom anlände under dagens lopp ett flertal telegrafiska lyckönskningar.

Sextio år fyllde i söndags fanjunkaren och agronomen Gustaf Leuchovius, Lummelunda, och blev därvid hjärtligt hyllad. Tidigt på morgonen uppvaktades han av familjen med presenter och blommor, och under dagen kommo vänner från när och fjärran och uppvaktade med gåvor av olika slag samt blommor. Från bataljonskamrater och såväl över som underordnade på norra Öland, där fanjunkare L. i tre års tid fullgjort militärtjänst, samt civila vänner hade bl. a. anlänt en penninggåva jämte textad adress och en hyllningsdikt. Även en hel del telegram anlände till sextioåringen. På kvällen hade han inbjudit ett antal gäster till supé i sitt hem, då hyllningarna fortsatte, allt vittnande om att jubilaren piort siar non.skattad och omtyckt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 september 1943
N:r 212

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *