Födelsedagshyllningar

Många och hjärtliga hyllningar kommo målaremästaren Carl Ahlér, Lokrume, till del på hans femtioårsdag i går. Hyllningarna för jubilaren inleddes redan kl. 5 på morgonen med salut, och sedan under dagens lopp infunno sig deputationer från Lokrume, från Källunge och Bro, vilka överlämnade presenter bestående av penninggåvor jämte textade adresser samt blommor, och från enskilda vänner fick femtioåringen likaledes mottaga penninggåva samt presentkort och blommor. Från firman Knut Falcks Eftr. anlände en praktfull blomsteruppsats, och bland gåvor i övrigt mätktes ett skrivbord från släktingar. Förutom blomstrens mängd inflöto ett stort antal lyckönskningstelegram till jubilaren, som på aftonen inbjudit omkr. 60-talet gäster till supé i sitt hem, varvid hyllningarna fortsatte med tal, bl. a. i versifierad form, allt vittnande om att femtioåringen tillvunnit sig uppskattning och vänskap.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 september 1943
N:r 207

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *