Födelsedagshyllningar.

Många och varma lyckönskningar kommo fru Anna Lisa Pettersson till del på hennes sjuttiofemårsdag på söndagen. Sålunda uppvaktade representanter för en del institutioner, däribland Skyddsföreningen, från vilken jubilaren genom vice ordföraden fru Elisabeth Ihre fick mottaga en psalmbok i kalvskinnsband, vidare fick hon från Röda Korsets Visbykrets mottaga en vacker korg i hemslöjd med blommor samt från Blindföreningen en stor korg med frukt och blommor, varför utom pensionärerna på hemmet uppvaktade med blommor. De sistnämnda institutionerna representerades av landshövdingskan Nylander. Även från Visby barnkrubba anlände en blomsteruppsats och de dövstumma i Visby överlämnade blommor till den värderade sjuttiofemåringen, och bland mängden av blomster, som kom henne till handa från olika håll, kom henne till handa från olika håll, märktes från biskopsparet Ysander m. fl. Från anhöriga fick hon dessutom mottaga en penninggåva.
Senare på dagen gavs middag på Terrassen, där jubilaren i kretsen av barn och barnbarn ytterligare hyllades. Omkr. 100-talet lyckönskningar per telegram och brev ingingo.

Sjuttio år fyller i dag bokföraren Axel Nilsson, Visby, och den uppskattade jubilaren har därvid av bl. a. ett 40-tal köpmän och goda vänner fått mottaga en subskriberad penninggåva jämte en textad adress, blommor m. m.

Fabrikör Svante Pettersson, Slite, har med anledning av sin femtioårsdag i dag hjärtligt hyllats. Hyllningarna inleddes kl. 5 i morse av släktingar, som överlämnade presentkort och blomsteruppsats, sedan infann sig en deputation från vänkretsen, som gratulerade med presentkort och blommor, vidare en deputation från hemvärnet, som uppvaktade med blommor, varjämte jubilaren från personalen vid sin fabrik fått mottags en silverbricka med inskription. Dessutom ha enskilda vänner gratulerat med blommor och presenter samt telegrafiska hälsningar.

Femtio år fyller i dag kontorschefen vid Visby stads elektrieitetsverk Thore Wahlby. Han har ett 20-tal år varit anställd i elverkets tjänst och gjort sig uppskattad i vida kretsar. Med anledning av högtidsdagen har han också fått många bevis härpå genom uppvaktningar och minnesgåvor. Tidigt i morse uppvaktade sålunda släkten med sång och överlämnade gåvor, bestående av en fåtölj, armbandsur, kaffeservis av silver samt urna med blommor, elverkspersonalen förärade jubilaren en penninggåva jämte textad adress och blommor, Gotlands filatelistiska förening gratulerade med en frimärkssamling, textad adress och presentkort, Föreningen Lägerhyddan 1915 med Presentkort och textad adress, övriga vänner med skrivbordslägg i läderplastik, penninggåva och textad adress samt El. AB. Siemens med en Kostavas.
Under dagens lopp ha ytterligare blomsterhyllningar samt en riklig telegramskörd hittat vägen till femtioåringen, som i afton ger supé för närmaste släkten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 juli 1943
N:r 163

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *