Födelsedagar.

Lantbrukaren Emil Johansson, Valdarve i Eskelhem, fyller den 3 augusti sextio år. Sextioåringen, som är smålänning till börden, kom i unga år till Gotland, där han år 1909 inköpte den gård som han alltjämt brukar. Det är en idog och duktig jordbrukare, som även haft tid att ägna sig åt en del kommunala värv. Han var sålunda åren 1911-17 fjärdingsman i Eskelhem, har även tidigare varit med i branavårdsnämnden m. m. och är alltfort huvudman i Eskelhems sparbank. Emil Johansson är välbekant för Gotlands Allehandas läsare såsom ”Färnant”, viken signatur blev synnerligen populär Gotland runt för ”Breven från Rimlunda”.

Sjuttio år fyller den 3 augusti plåtslagaren vid Gotlands järnväg Emil Widerström, Visby. Sjuttioåringen, som ser ut att ha en femtioårings vigör, är alltfort verksam såsom plåtslagare i Gotlands järnvägs tjänst, där han fick anställning redan år 1905. Han är född i Visby och började i unga år lära yrket hos den på sin tid välkände plåtslagaremästaren Dahlgren, hos vilken hr Widerström fick en utmärkt skolning, som också gjort honom till den skicklige yrkesman han har namn om sig att vara.

Åttio år fyller i dag f. fjärdingsmannen G. F. Hejdenberg, Othemars i Othem. Den gamle hedersmannen, som i ett 40-tal år varit fjärdingsman och även fått medalj för trogen tjänst, har tidigare även innehaft andra kommunala uppdrag. Ännu tjänstgör han två dagar i veckan såsom ordningsvakt på Slite torg.

Sjuttio år fyller den 1 aug. lantbrukaren O. N. Hansson, Spenarve i Havdhem. Han är född vid Olsvenne i Näs men kom i unga år till Havdhem, där han gjort sig känd som en duktig jordbrukare. Sin gård, som han bebyggt modernt och tidsenligt, sköter han på ett förtjänstfullt sätt. Vid sidan av sitt jordbruk är han sedan en lång följd av år styrelseledamot i Havdhem sockens sparbank och för närvarande dess vice ordförande. Han är också ordf. i socknens fatigvårdsstyrelse. Bland föregående uppdrag kan nämnas ledamotskap av kyrko- och skolråd m. m. Genom sitt glada och humoristiska väsen har jubilaren förskaffat sig många vänner.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1943
N:r 173

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *