Födelsedagar.

Femtio år fyller lördagen den 31 juli köpman Jöns Lundberg, härstädes, innehavare av A.-B. Visby beklädnadsaffär.
Hr Lundberg, som är bördig från Karlskrona, kom till Visby 1914 såsom föreståndare för Visby beklädnadsaffär. År 1921 övertog han rörelsen och är, sedan denna ombildats till aktiebolag, dess verkställande direktör.

Sjuttio år fyller om lördag förre nämndemannen Oskar Olofsson, Snäckarve i Stenkumla, numera bosatt i Visby. Han är född vid Snäckarve, och under sin tid i Stenkumla var han under en lång följd av år kyrkvärd och nämndeman. Gården Snäckarve, som kom i släktens ägo omkr. år 1688 och gått i arv från far till son i sex generationer, övertogs av nuvarande ägaren, Axel T. J. Olofsson, år 1939.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Juli 1943
N:r 171

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *