Födelsedagar.

Femtio år fyller om torsdag fru Hanna Lingvall, Martarve i Näs.

Sjuttio år fyller d. 29 juli banmästaren vid Slite-Roma järnväg Birger Nyström, Källunge. Hallänning till börden kom han till Gotland 1899 och arbetade först som stenhuggare i nämnda bolags tjänst och anställdes sedan som banvakt och poststationsföreståndare i Källunge, vilka sysslor han alltjämt innehar. Han har också tagits i anspråk för olika förtroendeuppdrag, är sålunda kronoombud i två taxeringsdistrikt, ordförande i kristidsnämnden i Källunge och Vallstena socknar, samt kyrkvärd och kyrkokassör. Tidigare har han även varit skolkassör. Han är varmt religiöst intresserad och försummar aldrig en gudstjänst utan att ha allvarliga förhinder. Vid jubileet i anledning av järnvägens 40-åriga tillvaro tilldelades han Patriotiska sällskapets medalj i silver, första storleken, för långvarig och trogen tjänst.

Sextio år fyller den 29 juli maskinskötaren Herman Lyberg, St. Kruse i Alva. Han är bl. a. ledamot av kommunalnämnden och av styrelsen för Alva handelsförening m. m.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 juli 1943
N:r 169

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *