Flygledare anställes vid Visby flygplats.

Anslag begäres för nästa budgetår.
Stockholm, 17 sept. (TT spec.) Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har för nästa budgetår begärt medel för att vid Visby flygplats anställa en flygledare, varav behovet för framtiden är permanent.
Visby flygplats är inte bemannad med hänsyn till reguljär lufttrafik, utan styrelsen har till flygplatsen måst beordra särskild personal för att ombesörja bl. a. flygsäkerhetstjänsten. På grund av trafiken har skötseln och driften av flygplatsen blivit synnerligen omfattande, varför styrelsen redan nu måst anordna en särskild organisation för förvaltningen av flygplatsen. Även dess avskilda läge och stora areal har nödvändiggjort anordnandet av en sådan organisation. Flygtekniskt är flygplatsen synnerligen välbelägen och har goda möjligheter att nattetid eller under dåliga väderleksförhållanden möjliggöra landning även av större flygplan. För ledningen av trafiken och för anordnande av beredskapstjänst är det nödvändigt att en flygledare stationeras vid Visby flygplats.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 september 1943
N:r 214

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *