Femtioåring.

K. G. Jacobsson, Visby.

Femtio år fyller söndagen den 5 sept. skohandlaren K. G. Jacobsson härstädes. Femtioåringen, som är född i Visby, har sedan sitt 16:e år ägnat sig åt skobranschen. Affären vid Hästgatan 22 startades redan år 1887 av hans fader, O. P. Jacobsson, som avled år 1930. Ett par år tidigare eller 1928 övertog K. G. Jacobsson rörelsen och inköpte fastigheten 1930, där sedermera affärslokalerna utvidgats och moderniserats. Till skoaffären hör även skomakeriverkstad, och under O. P. Jacobssons tid hade man även läderhandel.
Visst syntes det till en början ganska besvärligt då det blev beslag och ransoneringskort infördes på skodon, säger hr Jacobsson då vi interpellera honom om skoaffärerna just nu, men det har gått bättre än man trodde. Folk köper det nödvändigaste, och några tillfällen till att köpa sådant i skoväg, som hör till det mer eller mindre lyxpräglade erbjudes inte med den tilldelning man har på korten. Och det är först i oktober 1944 som perioden går ut. Som bekant har det emellertid blivit en liten lättnad ifråga om inköp av barnskor. För övrigt kan framhållas, att träbottnade sandaletter sålts mycket kunder, om ock icke i så hög grad som till damerna. Man vänjer sig vid allt, säger hr Jacobsson, som ingalunda ser mörkt på situationen utan är optimist.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 september 1943
N:r 202

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *