Femtio år.

Tönnes von Zweigbergk, Visby.

Femtio år fyller den 25 juli majoren Carl Tönnes von Zweigbergk, Visby.
Han är född i Arboga och efter studentexamen 1912 kom han i krigstjänst samma år vid Smålands artilleriregemente, blev underlöjtnant vid regementet 1914 och löjtnant 1917. År 1928 kom han till Gotlands artillerikår och blev kapten där 1929. Major på reservstat blev han 1937 och major på stat vid Gotlands artillerikår 1942.
Han genomgick instruktörskurs vid GCI 1918-19, har vidare tjänstgjort bl a som artilleriflygspanare, signalofficer och mobiliseringsofficer, var 1929-1930 befälhavare för bevakningsstyrkan i Tingstäde, fungarade som regementskvartermästare 1931-1936 och är sedan 1942 regementsstabschef. Åren 1939-41 samt under en kortare tid i år har han tjänstgjort sådom divisionschef vid mobiliseringsförband.
I detta sammanhang förtjänar erinras om, att det var major von Zweigbergk, som jämte en militärkollega på fastlandet redan 1936 framkom med uppslaget till lottornas telefontjänst, och året därpå hölls den första kursen i sådan telefontjänst under ledning av major von Zweigbergk.
Vid sidan av den militära tjänsten har femtioåringen bl a konstnärliga intressen och ägnar sig på lediga stunder icke utan framgång åt oljemålning och teckning.
Sin femtioårsdag tillbringar jubilaren hos en broder, dr O. Von Zweigbergk, S:t Görans sjukhus, Stockholm, på dennes sommarställe i Stockholms skärgård.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Juli 1943
N:r 166

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *