Ett igenkänningskort för cykel

har lanserats av cykelförsäkringsbolagen och kommer inom den närmaste tiden att genom polisens försorg utdelas till alla cykelägare, vilka också kunna få hämta kort på polisstationen.
Kortet är uppställt enligt statens kriminaltekniska anstalts identifieringssystem — alltså med bilder av olika cykeltyper, utrustningsdetaljer o. d. — och cykelägaren skall vidare på kortet anteckna namn och adress, fordonets fabrikat, fabriksnummer m. fl. identifieringsdetaljer. Har man någorlunda noggrant fyllt i sitt kort, så får polisen givetvis en mycket god hjälp vid efterforskningarna efter stulna cyklar, ty som det nu är händer det ofta, att den bestulne endast kan lämna ett mycket ofullständigt och bristfälligt signalement på sin förkomna egendom. Det kanske bör påpekas, att det ifyllda kortet icke skall inlämnas till polisen utan behållas av cykelägaren i och för framtida behov.
I samband med denna propaganda för igenkänningskort komma polismyndigheterna att i skolorna anordna propaganda för ökad trafikkultur — det brister som bekant en hel del i detta avseende hos i synnerhet de yngre cyklisterna.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 September 1943
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *