En studieledarskurs

har varit anordnad av de Samverkande Bildningsförbunden och behandlande Jordbruket och krispolitiken. Den har hållits vid Åsa folkhögskola under tiden 4-11 juli med sekreterare Sture Bohlin som ledare. Kursen, som åtnjutit anslag från Lantbruksförbundet, Kooperativa förbundet och Landsorganisationen, hade samlat 46 deltagare, bland vilka märktes från Gotland f. d. lantbrukare Tomas Tomsson, Hablingbo lantbr. Arvid Hansson, Isums, lantbr. Martin Kviberg, Havdhem, och hr Henning Widat, Bander.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *