En dödsolycka inträffade under gårdagen

vid en militärförläggning utanför Slite, där en inkallad byggnadssnickare Folke Pettersson handskades så ovarligt med sitt gevär, som var laddat, att han träffades av ett skott. Han fördes till krigssjukhuset i Lärbro, men där kunde man endast konstatera, att döden inträtt.
Den bortgångne, som i det civila var byggnadssnickare och 25 år gammal, har varit inkallad till krigstjänst i olika perioder och skulle snart rycka ut. Han har i ett par års tid haft anställning vid byggnadsfirman Bror Eriksson härstädes och får från detta håll det bästa vitsord, i det att Pettersson var en synnerligen duktig snickare och skötsam i sitt arbete. Han efterlämnar som närmast sörjande moder i Väskinde samt trolovad och syskon.
Landsfiskal Bonde i Slite har hand om polisutredningen, som kommer att närmare ge klarhet i huru vid händelsen tillgått.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 september 1943
N:r 215

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *