Ellens grundstötning.

Till kommerskollegiet har inkommit rapport från sjöförhör angående i Brantevik hemmahörande motorseglaren Ellens grundstötning vid Stenkyrkehuk den 8 aug. Befälhavaren å ång. Anton från Brantevik Erik Helmer Persson, Ö. Nöbbelöv, har meddelat, att ”Anton” den 7 aug. avgick från Ahr på Gotland med ”Ellen” under bogsering, detta efter det sistnämnda fartyg hade grundstött vid Ahr. Meningen var att gå med sistnämnda fartyg till Oskarshamn för reparation. ”Ellen” hade vid bogseringen varit full av vatten. Vid bogseringens början hade båten följt efter i Antons kölvatten och varit förbunden men Anton genom en tross. Då ”Ellen” ej velat följa ”Antons” kurs hade sistnämnda båt förts upp intill ”Antons” babordssida och förenats med denna båt medelst wirer. Den 8 aug. kom en kraftig åskby med hård kuling och grov sjö, varvid förtöjningarna på ”Ellen” slets. Båten kunde ej bordas i den grova sjön. Man följde i stället ”Ellen” så länge som möjligt. Därefter fortsattes resan till Oskarshamn. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 september 1943
N:r 211

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *