Eksta kyrkliga ungdomskrets

deltogo hölls av sekr. Larsson. Efter högmässan samlades ungdomskretsen till friluftsmöte på skolgården. Sedan ps. 525 sjungits höll kyrkoherden en kort inledning samt hälsade alla välkomna, särskilt årets konfirmandgrupp som inbjudits och nästan fulltaligt mött upp. Därpå serverades läskedrycker och kakor, som fingo strykande åtgång. Efter pausen sjöngs ps. 475: 1-4, varpå följde ett föredrag av stiftsadjunkt Lundell, som kommit under tiden. Han och manar till efterföljd. Efter föredraget sjöngs missionspsalmen 243. Sedan blev det en stunds förhandlingar, varunder bl. a. beslöts katt ungdomskretsen skall anordna De gamlas dag den 8 aug. Mötet avslöts med bön och de tre sista verserna av ps. 169.
G-a.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *