Domkapitlet.

Domkapitlet hemställer i skrivelse till k. m :t om tillåtelse att överskrida det för budgetåret 1943 —44 tilldelade beloppet ur anslagsposten till övriga icke-ordinarie personal vid domkapitlet. Det behöves medel till bestridande av vikariatersättning åt amanuensen under dennes förordnande som t. f. stiftssekrterare dels ock arvode åt t. f. amanuensen under den tid amanuensen är förordnad att bestrida stiftssekreterartjänsten med lägst 490 kr pr månad räknat.
Domkapitlet har förordnat t. f. stiftssekreteraren Nore Danielsson att fortfarande fr. o. m. 1 aug., tills vidare under vakans bestrida stiftssekreterartjänsten vid domkapitlet i Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 juli 1943
N:r 168

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *