Dödsfall Nils Carlson

Min innerligt älskade make, vår mycket käre fader, Fältläkaren Doktor Nils Carlson född den 18 aug. 1891, insomnade stilla den 28 sept. 1943. Hans livsverk är slutfört. Kärlek och tacksamhet helga hans minne.
Visby den 29 september 1943.
GUNHILD CARLSON
född Ekström
Gunnar Stig

Vänligt över jorden glänser strålen av ett himmelskt hopp, stilla inom tidens gränser evighetens sol går opp, ack, så stilla, att mitt öga hennes sken fördraga må och Guds dolda råd förstå.
Ps. 35: I.
Jordfästningen äger rum i Visby Domkyrka måndagen den 4 okt. kl. 14,30. Gravsättning på Södra Kyrkogården i Stockholm tisdagen den 5 okt. kl. 15.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 september 1943
N:r 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *