Dödsfall.

I en ålder av 65 år har skräddaremästaren Arvid Pettersson, Sigdes i Rone, avlidit. Den bortgångne, som under många års tid haft skrädderi på platsen, efterlämnar minnet av en duglig yrkesman och personligen en präktig och vänsäll människa, som vann många vänner. Han sörjes närmast av maka.

Chauffören Valton Magnusson, Visby, har avlidit, 48 år gammal. Dödsorsaken var ett hjärtlidande. Den bortgångne har tidigare varit chaufför vid firman Siggelin och sörjes närmast av föräldrar samt barn och syskon.

Ett oväntat dödsfall inträffade i dag på morgonen vid Allekvia i Vallstena, då förre lantbrukaren Lorenz Lindkvist utan någon föregående sjukdom avled. Lindkvist hade tidigt på morgonen varit i arbete och drabbades vid hemkomsten av hjärtslag, som ändade hans liv. Han var i 65-årsåldern och efterlämnar minnet av en idog och duktig jordbrukare, som gjort sig omtyckt av alla för sitt vänsälla och humoristiska väsen. Född vid Allekvia i Vallstena har han tillbragt större delen av sitt liv där i socknen, och han sörjes vid sitt frånfälle av maka, barn och barnbarn samt syskon.

I en ålder av 82 år har Alfred Jakobsson, Hemse, avlidit. Han var i över 20 års tid anställd som bodkarl hos firman Wittberg & Son i Hemse, och lämnade denna anställning av åldersskäl för ett tiotal år sedan. Han sörjes närmast av barn och barnbarn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 september 1943
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *