Dödsfall

I sitt hem i Tureberg har köpman Gerdt Aspelin avlidit. Den bortgångne, som var i sextioårsåldern, var sedan många år knuten till Aug. Holsts päls- och mossfabrik, tidigare som representant i Häsingborg och sedan 21 år tillbaka i Stockholm. Hans affärsresor omfattade även Gotland där han förvärvat många vänner. Han sörjes närmast av maka samt en dotter.
Jordfästningen äger rum i Stockholm i dag.

John Endrell
Efter ett årslångt lidande har nämndemannen John Endrell, Bäcks i Akebäck, i går avlidit i sitt hem.
Med John Endrell har en präktig representant för gotländska odalmän skattat åt förgängelsen. Född i Akebäck 1886 – han var alltså vid sitt frånfälle 57 år gammal – övertog han fädernegården 1918 efter sin fader och har framgångsrikt fortsatt arbetet på den gamla släktgårdens förbättring. John Endrell bedrev vid sidan av det egentliga jordbruket fåravel, och helt visst torde Bäcks avelsstation vara välkänd för sina cheviotfår i intresserade kretsar även på fastlandet, och många äro de utmärkelser i form av priser o diplom, som han erhållit. Också för de kommunala angelägenheterna visade Endrell stort intresse, och många förtroendeuppdrag kommo på hans lott. Tidigare var han sålunda ordförande i kommunalnämnden och i fattigvårdsstyrelsen och var vid sitt frånfälle ordförande i kommunalstämman, vilken post han innehaft i olika perioder under en lång följd av år. Han var vidare ledamot av valnämnden, av skolrådet och pensionsnämnden, ordförande i skogsvårdskommittén, skiftesgodman, ledamot av pastoratskyrkorådet samt har tjänstgjort såsom kronoombud i Follingbo – Akebäcks taxeringsdistrikt. Han hörde också till ledande inom Follingbo – Akebäcks bondeförbundsavdelning. Nämndeman var han sedan 1932.
Personligen var John Endrell en gedigen och gladlynt man, som hade många vänner. Som husbonde var han känd för att vara synnerligen human, vilket bl a bevisas av att han har ett par trotjänarinnor i sin tjänst sedan omkring ett 30-tal år tillbaka och en manlig trotjänare sedan omkring ett 20-tal år och vilka mera kommit att betraktas såsom familjemedlemmar på Bäcks. Mycket musikaliskt intresserad tjänstgjorde Endrell även såsom organist vid gudstjänsterna. Hans intresse sträckte sig även till den gamla gotländska kyrkliga o allmogekulturen, allt vittnande om, att John Endrell var en mångsidigt orienterad och intresserad lantman och en heder för den bygd där han verkat.
Närmast sörjande vid hans bår äro maka samt två söner och en dotter. Den äldste sonen, Hans, har under senaste tiden arrenderat fädernegården.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Juli 1943
N:r 171

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *