Den tredje uppbörden

av kommunalutskylderna för 1942 har nu avslutats. Av uppdebiterade kr. 424,231:70 inflöto härvid kr. 414,033:80 vadan kr. 10,197:90 uppförts på restlängd. Till jämförelse kan meddelas, att vid tredje uppbörden i fjol av 1941 års kommunalutskylder blevo på restlängd uppförda 10,720 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 september 1943
N:r 212

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *