Den första rikskollekten till Gothems och Öja kyrkor?

Den rikskollekt som under de två sista åren tagits upp för underhållet av Gotlands kyrkor hemställer domkapitlet skall få tas upp även under åren 1944, 1945 och 1946. Rikskollekten i fjol gav 24,810 kr.
Ansökningar om bidrag av dessa kollektmedel ha gjorts av Gothems församling för inre restaurering av kyrkan för en kostnad av 30,000 kr. enligt 1937 års beräkning och grundförstärkning av tornet, av Sanda församling till installation av värmeledning för omkring 8,000 kr., av Källunge församling till restaurering av kyrkan för Cirka 20,000 kr., av Kräklingbo till värmeledning i kyrkan för omkring 6,500 kr., av Anga till restaurering av kyrkan för 20,000 kr. enligt 1938 års beräkning och av Öja till ombyggnad av kyrkans torn för 30,000 —40,000 kr.
Två av församlingarna, Gothem och Öja, ha begärt bidrag för åtgärder, vilkas åsidosättande skulle innebära fara för förstörelse. Domkapitlet har därför vid preliminär behandling av ärendet tänkt sig, att bidrag av 1942 års rikskollekt skulle komma att lämnas i första hand till dessa två församlingar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 september 1943
N:r 223

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *