De kampanjarbetare och vågarbetare

vilka önska anställning till årets betkampanj, skola därom före den 15 september ingiva skriftlig anmälan, ställd till Sockerbruket, Roma-kloster.
Anmälan, vilken ovillkorligen måste göras å brevkort, skall vara tydligt skriven, samt i nämnd ordning innehålla nedanstående uppgifter;
Fullständigt namn, adress, mantalsskrivningsort, födelseår, civilstånd, (gift, ogift, änkling) nummer under kampanjen 1942, värnplikts-och fältpostnummer. Dessutom skall angivas för kampanjarbetare, om logi önskas å fabrikens kasern.
För dem, som komma att bliva antagna, söker bruket ledighet från militärtjänst under kampanjen.
Samtliga arbetare erhålla skriftligt meddelande, om de bliva antagna eller icke, och äga de antagna att infinna sig till arbete å de tider, vilka framdeles genom annons eller på annat sätt blivit dem delgivna.
Eventuellt förhinder skall omedelbart meddelas.
Roma Sockerbruk, Romakloster.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 september 1943
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *