Då jag sedan den 5 juli överlåtit min affär

i Boge till Herr A. BONNEVIER, ber jag att till ärade kunder och gynnare få framföra mitt vördsamma tack för det förtroende och den välvilja, som alltid kommit mig till del under den tid, jag drivit denna min rörelse, och hoppas jag, att detta förtroende skall överflyttas på min efterträdare.
Boge den 14 juli 1943.
GUST. SVENSSON

Hänvisande till ovanstående ber jag få rekommendera min affär och skall det alltid vara min strävan tillhandahålla prima varor i god sortering till bästa möjliga priser.
A. BONNEVIER

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *