Bröllop.

I Almby kyrka, Örebro, vigdes på söndagseftermiddagen hr Sven Lundberg, Stockholm, och fröken Gummi Carlén, dotter till tjänstemannen vid A.-B. Bofors Gunnar Carlén, Karlskoga, och hans maka, född Rehnberg. Under det brudparet intågade i kyrkan utförde kantor Erik Österling på orgeln Bröllopsmarschen ur operan ”Lohengrin”. Bruden bar Karlskoga församlings guldkrona. Tärna var fröken Greta Pettersson, Karlskoga. Efter ps. 306:1 förrättades vigseln av kyrkoherde Otto Eneström, Långbro, varpå följde ps. 233:1. Då brudpar och gäster lämnade kyrkan spelades en Midsommarnattsdröm av Mendelssohn.
Efter vigseln gåvo brudens föräldrar middag på restaurang Fenix, Örebro, för den närmaste släkt- och vänkretsen, var brudparet, hyllades med hjärtliga tal av bl. a. kyrkoherde Eneström, brudgummens fader, direktör John Lundberg, Lindesberg, och broder, avdelningschef Gunnar Lundberg, Hälsingborg, samt i versifierad form av brudens svåger, agronom Rolf Lindqvist, Skara. Över ett 70-tal lyckönskningstelegram anlände.

I söndags sammanvigdes i Stånga kyrka köpman Sigvard Rumin, Hemse, och fröken Klara Åhlberg, Hemse. Som ingångsmarsch spelades Mendelssohns ”En midsommarnattsdröm”. Vigseln förrättades av kontraktsprosten A. Kronqvist, som även höll ett varmhjärtat lyckönskningstal. Folkskollärare R. Dahlgren sjöng ”Lovoffer” av Josephson. Efter vigseln gavs middag i brudens hem vid Bosarve i Stånga. Ett 50-tal lyckönskningstelegram anlände under kvällens lopp.

På måndagen sammanvigdes i domkyrkan fil. lic. Bengt Pettersson och folkskollärarinnan Anna-Greta Åhlström, Visby. Vigseln förrättades av pastor Nils Henrik Mårdh, som i samband därmed även höll ett hjärtligt lyckönskningstal till brudparet. Efteråt gavs middag i brudens hem för den närmaste släkt- och vänkretsen. Ett stort antal telegrafiska lyckönskningar hade ingått till de nygifta.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 september 1943
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *