Barnens Dag.

Entrépriset till festplatsen
är på fredagen 50 öre för både barn och äldre. Festplatsen öppnas ju då först kl. 20 (8 e. m.) sedan ”Vaktparaden” från Gutavallen anlänt till festplatsen. De båda övriga dagarna är entrén trots de stora anordningarna, gratissensationen Wybierala och det stora fyrverkeriet, 1 kr., som numera tycks vara den. vanliga entrén även på landsbygdens festligheter av liknande slag om än av mindre omfattning. Däremot har man satt entrén för barn under 12 år till endast 25 öre — det gamla priset alltså — det är ju Barnens Dag och då böra de ju ha en liten förmån. Och programmet är ju i högsta grad ”barntillåtet”.

Trollgubben Swallinger
som uppträder på Barnens Dagsfesten i år. Han har de bästa vitsord från olika håll på fastlandet för fingerfärdighet – håll pengarna – munvighet och trevligt framträdande. Som illusionist har han ett liga gott renoné och allmänheten bör därför kunna bereda sig på en angenäm stund i hans tält på festplatsen.

Många deltagare i premiärfesten
hoppas Barnens Dagskommitterade på men festkommitterade ha också redan lyckats att få ihop en ansenlig skara deltagare i de roliga tävlingarna vid denna fest. I Långsamåkningen på cykel med dam på ramen deltaga sålunda 10 par, Parlöpningen, herre och dam sammankopplade, får 4 par, däribland Gotlands ”Gunder”, Ernst Andersson —damerna äro idrottsflickor. Herre på vågrät stång har samlat 8 deltagare och skämtstafetten 8 lag, däribland ett rent damlag samt ett lag med deltagare från AIK:s, VIF:s och Gutes styrelser. Fotbollsstafetten slutligen får 8 deltagande lag, nämligen från AIK, VIF, I 18 och A 7. Gute kan icke samla något lag för närvarande.
På förekommen anledning påpekas, att festen börjar kl. 18,30 på Gutavallen men att medverkande samlas kl. 18 vid Söderport, varifrån avmarsch sker kl. 18,10.

Flagga på Barnens Dag!
Barnens Dag i Visby är visserligen en fest för hela Gotland, som de dagarna brukar söka sig till Visby i stora skaror. Men främst är dock festen en Visbys egen fest och det är därför synnerligen önskvärt att stadens invånare bidrager till att ge staden en festlig prägel. Detta kanske genom en allmän flaggning åtminstone lördag och söndag. Flaggorna i topp sålunda på Barnens Dag.

Festplatsen
är nu i det närmaste klar och i morgon afton torde intet fattas för att man skall kunna värdigt taga emot publiken. Det kan nämnas att man placerat rikligt med sittbänkar på stranden så att ingen skall behöva sakna möjlighet att vila sig mellan seanserna vid de olika attraktionerna.

Tombolavinsterna
utlämnas på festplatsen lördag och söndag.

Bär. Barnens Dagsblomman!

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Juli 1943
N:r 171

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *