Barnens Dag.

Presentbodarna
Röda Hjärtan och En svensk tiger, ha haft god omsättning denna vecka och de lockande vinsterna ha dragit publik — Tigern utanför Österport har ju till och med lockat inbrottstjuvar.

Tombolalotterna
ha haft en strykande åtgång och hjulen ha snurrat flitigt även denna vecka. Man kommer icke heller att behöva sakna den lockande tombolan även på festplatsen. Vinsterna i tombolan utlämnas lördag och söndag på festplatsen.

Nere vid festplatsen
började redan i slutet av förra veckan inhägnaden att växa upp och stånden liksom karusellerna ha sedan tagit allt fastare former. Det är en gammal van skara jobbare, som år från år ordna med arbetet på planen och det går undan värre. I dag eller i morgon torde minareten åter gå i höjden och elektrikerna börja slutjustera sina installationer. Och fredag skall allt vara klart då man i år börjar en dag tidigare än vanligt.

”Namnanrop: Barnens Dag”
Genom välvilligt tillmötesgående från telegrafverkets sida har Barnens Dag i år blivit i stånd att anskaffa telefon och från och med i morgon kan man erhålla upplysningar vid förfrågan pr telefon, namnanrop Barnens Dag. En särskild kontorskiosk har uppställts i närheten av Paviljongen och här kommer även växelkassan att vara inrymd. Telefonpåpassning ordnas här från torsdag förmiddag kl. 9 till kl. 18 samt på Barnens Dags-dagarna fredag—söndag från kl. 9 till festens slut.

Cabaret och festtåg
hålla på att taga fast form. Det möter självfallet en del svårigheter att i dessa tider få ihop fordon, men man hoppas att allmänheten skall sentera de ansträngningar som göras. Vi hänvisa till annons i dagens tidning angående tågets avgång.

För de danslystna
kommer även i år att vara väl sörjt med två dansbanor, varav en stor på planen och en mindre nere på Stranden, där det sålunda blir ”dans på bryggan”.

Svajmastfenomenet Wybierala
uppträder alla tre dagarna på tider som tillkännagivas under festen. Den fenomenale illusionisten Swallinger trollar ideligen i ett särskilt stort tält på festplatsen.

Om avstängningen av Studentallén
kommer annons att meddela närmare. Under den tid festplatsen hålles öppen hänvisas trafiken norrut och norrifrån att taga vägen över Späcksrum och Tranhusgatan, ev. dängre österut och genom Norderport.

För den materiella förplägnaden är väl sörjt.
Kaffe, mjölk och smörgåsar, varm korv, glass samt läskedrycker, saft och svagdricka finnas på olika ställen på festplatsen och den som vill ha en riktig måltid har ju D. B. V:s Paviljong att ta till.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 juli 1943
N:r 170

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *