Auktion i Vamlingbo.

MÅNDAGEN DEN 4 OKTOBER kl. 11 f. m. låter Thure Pettersson; Bjerges, till följe fastighetens försäljning och upphörande med jordbruket genom offentlig auktion försälja samtliga kreatur och yttre inventarier varav nämnes: Kreatur: 4 st. hästar (en vallack 15 år, ett,. bet. sto 9 år efter Vange och 2 ungston 3 år), I ko, 2 kvigor. Redskap: Självbindare, 19 billars såningsmaskin, slåttermaskin, ny hästräfsa, hackelsemaskin, rovskärare, frösåningsmaskin, 2 arbetsvagnar, stenvagn, lastdragare, lastvagn, nya grova arbetskälkar, stubbrytare, plogar och harvar, hästhacka, trösk, vind, handredskap, plank och bräder, ämnesvirke m. m. m. m. En del inre lösegendom.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till d. 1 april 1944 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 September 1943
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *