Allmänna vägar inom Visby stad.

Genom resolution har länsstyrelsen med ändring av sitt beslut den 17 juli 1940 och som komplettering till den 31 mars i år utfärdat kungörelse angående trafiken med motorfordon å allmänna vägar inom Gotlands län förordnat, att följande vägar inom Visby stad skola vara att anse såsom allmänna, tämligen:

Väg A: Visby stadsplanegräns—Visby stadsgräns (—Kappelshamn) (Lummelundaväg) 5,1 km., närliggande vägar: Snäckgärdskvior å delen S:t Göransgatan (stadsplanegränsen)—norra gränsen av stadsägan nr 366 (norr om Norra begravningsplatsen) 1,2 km., förbindelseväg från A till A 9 a I vid norra begravningsplatsen 0,2 km. samt Snäckgärdsvägen å delen Trojaborgsgatan (stadsplanegränsen)—södra gränsen av Åhsbergska hagen 1,9 km.

Väg B: Visby stadsplanegräns—Visby stadsgräns (—Fårösund) (Broväg) 4,7 km. med anslutande vägar: N. Hansegatan, delen Broväg—öster St. Hospitalsqvior (stadsplanegränsen) 0,3 km.

Väg C: Visby stadsplanegräns—Visby stadsgräns (Slite) (Endreväg och Hejdebyväg) 2,9 km.

Väg D: Vägskälet mot Hejdeby-väg (väg C)—Visby stadsgräns(Kräklingbo) 0,1 km. (Visby stadsplanegräns – Follingboväg) 1,8 m.

Väg F: Visby stadsplanegräns —Visby stadsgräns (—Hemse) (Stenkumlaväg, Träkumlaväg) 2,2 km.

Väg H: Visby stadsplanegräns—Visby stadsgräns (—Klintehamn) Wästerhejdevägen) 2,6 km. med anslutande vägar: Västerhejdevägen (väg H)—Visby stadsgräns (Fridtorns barnhem) (”Kuspvägen”) 0,8 km.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 september 1943
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *