18 gymnasister anmälda till studentexamen.

Samtliga elever i läroverkets fjärde ring, inalles 18 stycken, ha nu anmält sig till vårens studentexamen. Eleverna i L IV äro Gustav Andersson, Visby, Hans Höjmar, Martebo, Wolfgang Mehler, John Odin, Visby, Lennart Stenqvist, Dalhem, Lars-Åke Åström, Visby, Rangi Ahlqvist, Hemse, Elisabet Enekvist, Visby, och Ulla-Britt Lindén, Ulriksfors, samt i R IV Anders Dahlgren, Stånga, Bo Dahlgren, Malmö, Gilbert Enekvist, Visby, Sven Gardell, Ala, Nils Jacobsson, Öja, Erik Nygren, Bertil Stålhandske, Astrid Hägg och Elisabet Pöpke, Visby.
Till realexamen ha anmält sig från klass 55 Evert Engström, Hugo Struve, Gunvor Gröndahl, Kerstin Lundgren, Evy Nilsson och Barbro Wennberg, samtliga från Visby, samt från klass 44 Nils Buskas, Björke, Willy Engström, Lars-Erik Jacobsson, Visby, Bertil Jonsson, Tingstäde, Asta Andersson, Solveig Karlsson, Sigrid Nilsson, Fårö, Ulla-Britt Nilsson, Visby, Inga Norman, Halla, Margit Olofsson, Visby, och Valborg Olofsson, Lojsta.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *