1,691 industriarbetare på Gotland.

På grund av att industristatistiken delvis varit undandragen offentligheten har kommerskollegiet först nu kunnat framlägga en del preliminära siffror om vår industri år 1941. Bl. a. konstateras, att salutillverkningarnas värde nämnda år utgjort 9,384 (mot 8,816 milj, det närmast föregående året).
Antalet inom industrien sysselsatta arbetare redovisas till 549,852, därav c:a 114,000 kvinnor. Inom Gotlands län har industriarbetarnas antal uppgått till 1,691, därav 136 kvinnor. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Juli 1943
N:r 172

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *