Ungdomsrådet anordnar ungdomskurs.

Studierektor Gunnar Sundqvist medverkar.
Ungdomsrådet i Visby kommer att under nästa vecka anordna en kurs för ungdom från olika organisationer för ökande av föreningarnas arbetsprogram och effektivitet. Omkring föreningsarbetets olika sidor komma också de olika kvällarnas program att röra sig.
Kursen tar sin början i Gamla apoteket på söndagskvällen, där första kvällen ägnas frågan vad en förening är och hur den arbetar med pastor Beijer samt ombudsmännen Nils Hellström och Georg Pettersson som ansvariga. På måndagskvällen gäller överläggningarna föreningarnas propaganda och inledare är pastor Björkstig. På tisdagskvällen ansvara vaktmästare Erik Nilsson och folkskollärare Gunnar Lindgren för programmet och på onsdagen, då man skall dryfta lekens plats i föreningsarbetet, folkskollärare Ivar Larsson och scoutledare Thord Jansson. Torsdagskvällen ägnas åt frågan om föreningarnas mötesprogram med fröken Margit Johansson som inledare.
På fredagskvällen hålles en offentlig ungdomsafton på läroverkets aula, där rektor Gunnar Sundqvist kommer att tala om ”Ungdomen och samhället ”. Programmet upptar därjämte bl. a. filmförevisning, och på fredagskvällen avslutas kursen med ett samkväm, där rektor Sundqvist talar om ”Ledarskapets psykologi”.
Ungdomsrådet vill nu samla så många aktiva föreningsungdomar som möjligt från alla skilda läger till dessa kursafnar, där de inledande anförandena komma att inramas i program, där både det instruktiva och det underhållande skall komma till sin rätt. De olika organisationerna böra anmäla så många deltagare, som de kunna värva.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Januari 1942
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *