Medborgarfesten för tredje folklånet.

Landshövdingen ger i morgon upptakten till arbetet på Gotland.
Söndagens stora evenemang i Visby blir försvarslånemötet i domkyrkan, dit en stor del av stadens invånare tydligen komma att samlas att döma av den livliga omsättningen på biljetter de senaste dagarna. Festen, som tar sin början kl. 8, kommer att inledas med fanborg, som föres fram av scouter och unglottor, inalles blir det ett 20-tal fanor. Under tiden fanborgen tågar fram spelar regementsmusiken Marcia Carolus Rex. Närmast följer så ps. 124: 12 samt några hälsningsord av ordföranden i Visby ortskommitté, borgmästare H. Löwenberg. Hansekören under musikdir. Siedbergs ledning utför sedan ett par sånger och efter denna programpunkt kommer landshövdingens tal.
I fortsättningen kommer SGU:s talkör att medverka och vidare spelar regementets musikkår Myrtelius gotländska rapsodi samt Uvertyren till Oberon av Weber. Avslutningen sker som sig bör genom sjungandet av Folksången.
Efter festen ges tillfälle för kyrkobesökarna att verkställa teckningar i det nya försvarslånet, vilket sker i sakristian.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Januari 1942
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *