Lysning

till äktenskap har avkunnats mellan godsägaren Gunnar Halner, Västerhaninge, och fröken Ingeborg Mattsson, Stockholm, dotter till framlidne grosshandlaren Sven Mattsson, Mörrum, och hans efterlämnade maka, född Karlsson. Vigseln äger rum i Kalmar slottskyrka. den 14 inst. februari.
— Lysning till äktenskap avkunnades i går i Visby domkyrka för första gånged mellan lantmästaren Erik Poppius, Roma sockerfabrik, och tandsköterskan Imbrid Johansson, dotter till fru Helny Pettersson i hennes äktenskap med framlidne tygunderofficeren Hugo Johansson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Januari 1942
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *