Jordfästningar.

Till gravens frid vigdes i går middag stoftet efter förre hemmansägaren Johan Petter Nilsson, Bothe i Alskog. Efter en andaktsstund i hemmet under ledning av kyrkoherde Ragnar Johansson ägde jordfästningen rum i Alskogs kyrka. Sedan kistan under sorgemusik inburits i templet, sjöngs ps. 586: 1, varefter kyrkoherde Johansson höll ett griftetal med’utgångspunkt från Luk. 2: 29 samt förrättade jordfästningen enligt ritualen. Folkskollärare Paul Palmer sjöng därefter ett solo, varefter menigheten sjöng fjärde o. femte verserna av ovan nämnda psalm. Kistan fördes så ut till kyrkogården och sänktes i graven. Efter kransnedläggningen avslutades den högtidliga akten med att officianten lyste frid över griften.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Januari 1942
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *