Gengasen tränger undan hästarna.

Hästarna kunde tydligen ej hålla stånd mot gengasbilarna. Det nu föreliggande resultatet av trafikräkningen i höstas ger vid handen, att hästtrafiken gått tillbaka sedan 1940, då bristen på lastbilar framtvingade ökad användning av hästar. Sedan dess har emellertid antalet gengasdrivna fordon mångdubblats. En bidragande orsak till nedgången anses vara det minskade transportbehovet för jordbruket, som kristid och dålig skörd medfört. I alla fall räknades i höstas 8,333 hästdragna fordon mot 9,625 vid hösträkningen 1936.
Av samtliga fordon kan endast trampcyklar uppvisa högre trafiksiffror hösten 1941. I Gotlands län antecknades då 2,753 cyklar mot 2,165 år 1936. Antalet hästdragna fordon minskades i detta län från 698 år 1936 till 506 år 1941. Antalet motorfordon minskades från 1,163 till 885 i fjol. Av dessa senare voro 873 gengasdrivna, d. v. s. i det närmaste samtliga motorfordon. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Januari 1942
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *