Gaspriset oförändrat.

AB. Svenska Gasverk, som ju äger Visby gasverk, har meddelat drätselkammaren härstädes, att enligt gällande bestämmelser skulle verket ha rätt att i år upptaga ett gaspris av 34 resp. 35 ½ öre pr kbm. för hushållsgas samt 32 öre för industrigas — priset står som bekant i relation till föregående års kolpris — men verket kommer likväl att tills. vidare tillämpa nuvarande taxa, d. v. s. resp. 29 och 30 ½ öre för hushållsgas samt 27 öre för industrigas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 Januari 1942
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *