Från våra Gotländska bygder. Sanda.

SANDA.
Koviks fiskareförening valde vid sitt årsmöte Martin Nyström till ordf. i styrelsen samt Helmer Larsson till kassör och Verner Lindgren som sekr. Revisorer blev Sture Wilhelnisson och Gustav Holmkvist. Till ombud vid fiskareförbundets möten utsågs Martin Nyström med Karl Olsson som suppl. Studieledare blev Helmer Larsson. Årsavgiften bestämdes till kr. 4:50. Föreningen är ägare till Koviks fiskehamn med tillhörande markområde.
Styrelsen framhöll i sin årsberättelse att förbättringen av hamnområdet fortsatt. Vad fisket beträffar hade det under första halvåret varit dåligt, då det förhindrats av is. Sommarfisket hade däremot varit bättre, medan höstfisket betecknades som givande i förhållande, till närmast föregående år. Avsättningen och priserna hade varit goda till övervägande delen beroende på fiskför säljningsföreningens tillväxt och den utökade auktorisaringen av strömmingshandeln för hela länet. Till stor nytta för avsättningen hade även de i Västergarn och Lickershamn, uppförda salterierna varit där betydande partier strömming insaltning.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Januari 1942
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *